Phone No. : 0771 - 4064305 Email :dron_ps09@yahoo.co.in
  1. Home
  2. Results / Classes X & XII

Results » Classes X & XII

Class XII Toppers - 90% & Above

1. Dimple Sharma - 95.5% (Raipur City Topper

Dimple Sharma Shivam Kaushal Vyom Rohit Agrawal Shruti Pandey Saket Sinha Aadarsh Jain Vaishali Sharma Devbrata  Abhishek Singh
95.5% 92.4% 91.6% 91% 90.6% 90.4% 90.2% 90% 90% 90%
City Topper  

Class X Toppers - CGPA 9 & 10

Roohi Sawlani Meenal Arya  Devesh Rajpal
Priyam Rani Payal Jasuja Poonam Sai
Budheshwar Rathiya Harsha Chandrakar Nidi Sahu
Satyam Yadav Kuldeep Singh