Phone No. : 0771 - 4064305 Email :dron_ps09@yahoo.co.in
  1. Home
  2. About Us / School Team

About US » School Team

Principal - Mr. Sudhir Pillai Vice Principal - Mr. Vijay Panicker
Academic Co-Ordinator (9-10) Mr. Atul Kingrani Academic Co-Ordinator (3 -8) Mrs. Ummal Faritha
Academic Co-Ordinator (P.P. - 2) Mrs. Sulabhi Shukla Mrs. Preeti Despande
Mr. Ram Shankar Sahu Mr. Ankur Arya
Mrs. Shikha Sharma Mrs. Niharika Prasad
Mrs. Shweta Tiwari Mrs. B. Sharmila
Miss. Divya Shrivastava Mrs. Shilpi Chatterjee
Mr. Nilanjan Sharma Ms. Smriti Toppo
Mrs. Suman Bag Mrs. Abha Khandelwal
Mr. Ramkrishna Pandey Mr. Gyanendra
Mrs. Kalpana Bhonsle Mrs. Kanchan Karmakar
Ms. Nandi Verma Ms. Humera Zarine
Ms. Sanju Mrs. Avinash Kaur 
Mrs. Pragya Mathur Mrs. Achchika Goswami
Ms. Surbhi Bafna Mrs. Purnima Thakur
Mrs. Sharda Soni Mrs. Tanya 
Ms. Ayushi Mr. Govnida Sachdev
Ms. Mary Rose Ms. Heena Baloni