Phone No. : 0771 - 4064305 Email :[email protected]
  1. Home
  2. About Us / School Managing Committee

About US » School Managing Committee

Dronacharya Public School, Raipur
School Managing Committee
               
S.No. Name Father/Spouse Desig. Occup. With Addr. Res. Addr. Phone Mob.
1 Mr. Ankur Arya Mr. Amar Arya President Self Employed, Raipur Raipur 9827407344 9827407344
2 Mr. Atul Kingrani Mr. Bhisham Kingrani Member Secretary Principal Dron PS, Raipur Raipur 9131476044 9713133333
3 Mr. Rakesh Nara Mrs. Simran Nara Parent Mem. Business Man, Raipur Raipur 9827111857 9827111857
4 Mrs. Laxmi Chawla Mr. Shankar Chawla Parent Mem. House Wife Raipur 9827493131 9827493131
5 Mrs. Vaishali Seth  Mr. R.K. Seth Principal Mem. Principal Maharishi Vidya Mandir Raipur Raipur 9755558608 9755558608
6 Mrs. Ashok Chandrakar Mr. T. R. Chandrakar Principal Mem. Principal KV WRS Raipur Raipur 9425508945 9425508945
7 Mr.  Rahul Pandey Mr. Shivmani Pandey Member Prof. Shri Shankaracharya college of Engineering Bhilai Bhilai 9630206068 9630206068
8 Mrs. Vinisha Gardia Mr. Manjeet Gardia Member Teacher KPS Sarona Raipur 9039546594 9039546594
9 Mr. Vijay Panicker Mr. M. K. Panicker  Teacher Mem Teacher Dron PS, Raipur  Raipur 9907130707 9907130707
10 Mrs. Yogita Khetpal Mr. Nitin Khetpal Teacher Mem Teacher Dron PS, Raipur  Raipur 8770101266 8770101266
11 Mr. Sanjay Guhe Mr. R.S.Guhe Member C.G.Board Member  Raipur 9329100226 9329100226
12 Dr. (Mrs.) Aditi Shadani Dr. (Mr.)Bhishma Shadani  Member Doctor - Jeevan Anmol Hospital Mana, Raipur 9826398881 9826398881