Phone No. : 0771 - 4064305 Email :dron_ps09@yahoo.co.in
  1. Home
  2. About Us / School Team

About US » School Team

Our School Staff

Principal - Mr. Sudhir Pillai Vice Principal - Mr. Vijay Panicker
Academic Co-Ordinator (9-10) Mr. Atul Kingrani Academic Co-Ordinator (1-5) Mrs. Ummal Faritha
Academic Co-Ordinator (6-8) Mrs. Aarti Arya Academic Co-Ordinator (P.P.'s) Mrs. Sulabhi Shukla
Mr. Ram Shankar Sahu Mr. Ankur Arya
Mrs. Preeti Despande  Mrs. Niharika Prasad
Mrs. Shweta Tiwari  Mrs. B. Sharmila
Miss. Divya Shrivastava Mrs. Shilpi Chatterjee
Mr. S. Chakravarti Ms. Smriti Toppo
Mrs. Suman Bag  Mrs. Abha Khandelwal
Mr. Ramkrishna Pandey  Mr. Abdul Rafique Khan
 Mr. Govinda Sachdev Mrs. Neha Raikuvar
Mrs. Pragya Mathur

 Mrs. Achchika Goswami

 Mrs. Smita Das Ms. Humera Zarine
Ms. Sanju Mrs. Avinash Kaur 
Ms. Amrita Singh   Mrs. Ankita Shrivastava
Mrs. Sharda Soni Mr. Sagar Kashwani 
Ms. Mary Rose Mrs. Purnima Thakur 
Ms. Taruni Yadav  Ms. Nandani Ogre
Ms. Laxmi Dhruw Ms. Harshleen Kaur
Ms. Mahima Awasthi Mr. Ashish Shukla