Phone No. : 0771 - 4064305 Email :dron_ps09@yahoo.co.in
  1. Home
  2. About Us / School Team

About US » School Team

 

Principal - Mr. Sudhir Pillai Vice Principal - Mr. Vijay Panicker
Academic Co-Ordinator (9-10) Mr. Atul Kingrani Academic Co-Ordinator (3 -8) Mrs. Ummal Faritha
Academic Co-Ordinator (P.P. - 2) Mrs. Sulabhi Shukla Mrs. Preeti Despande
Mr. Ram Shankar Sahu Mr. Ankur Arya
Mrs. Shikha Sharma  Mrs. Niharika Prasad
Mrs. Shweta Tiwari  Mrs. B. Sharmila
Miss. Divya Shrivastava Mrs. Shilpi Chatterjee
Mr. Nilanjan Sharma  Ms. Smriti Toppo
Mrs. Suman Bag  Mrs. Abha Khandelwal
Mr. Ramkrishna Pandey  Mr. Gyanendra
Mrs. Kalpana Bhonsle Mrs. Kanchan Karmakar
Mrs. Pragya Mathur

 Mrs. Achchika Goswami

Ms. Nandi Verma  Ms. Humera Zarine
Ms. Sanju Mrs. Avinash Kaur 
Ms. Surbhi Bafna Mrs. Purnima Thakur
Mrs. Sharda Soni Mrs. Tanya
Ms.Ayushi Damohe Mr. Govinda Sachdev
Ms. Mary Rose Ms. Heena Baloni