Phone No. : 0771 - 4064305 Email :dron_ps09@yahoo.co.in
  1. Home
  2. About Us / School Team

About US » School Team

Our School Staff

Principal - Mr. Sudhir Pillai Vice Principal - Mr. Vijay Panicker
Academic Co-Ordinator (9-10) Mr. Atul Kingrani Academic Co-Ordinator (1-5) Mrs. Ummal Faritha
Academic Co-Ordinator (6-8) Mrs. Aarti Arya Academic Co-Ordinator (P.P.'s) Mrs. Sulabhi Shukla
Mr. Ram Shankar Sahu Mr. Ankur Arya
Mrs. Preeti Despande  Mrs. Niharika Prasad
Mrs. Shweta Tiwari  Mrs. B. Sharmila
Miss. Divya Shrivastava Mrs. Shilpi Chatterjee
Ms. Naina  Mrs. Kratika
Mrs. Suman Bag  Mrs. Abha Khandelwal
Mr. Ramkrishna Pandey  Mr. Abdul Rafique Khan
 Mr. Govinda Sachdev Mrs. Neha Raikuvar
Mrs. Pragya Mathur

 Mrs. Achchika Goswami

 Mrs. Smita Das Ms. Humera Zarine
Ms. Sanju Mrs. Avinash Kaur 
Ms. Amrita Singh   Mrs. Ankita Shrivastava
Mrs. Sharda Soni Mr. Sagar Kashwani 
Ms. Mary Rose Mrs. Purnima Thakur 
Ms. Taruni Yadav  Ms. Yamini 
Ms. Laxmi Dhruw Ms. Harshita
Ms. Mahima Awasthi Mr. Ashish Shukla
Ms. Shruti Sao Mrs. Pooja Sharma
Mrs. Apeksha Mrs. Vinila
Ms. Taniya Mr. Pratap
Mr. Rohit Mr. Dipesh
Mr. Amit Mr. Prakash